STUDIEDAG #DAAROMLEESIK

vrijdag 23 november 2018 | 9u30 – 16u30 | Minard & De Krook

 

Kunnen boeken ons inspireren om de toekomst vorm te geven? Ontdek het op vrijdag 23 november tijdens de #daaromleesik studiedag. In de voormiddag verkennen Nick Montfort (MIT), Geert Vandermeersche (UGent) en Kris Rutten (UGent, voorzitter Iedereen Leest) wat we leren uit klassieke en digitale verhalen, en hoe we erover kunnen praten in het onderwijs, cultuurhuis en de bibliotheek van de toekomst.

 

Maar hoe zal de toekomst eruitzien? Wat vinden we belangrijk? Laat je horen en kom brainstormen over lezen als inspiratie voor de toekomst, leesonderwijs, diversiteit in cultuurhuizen en bibliotheken, sociale leesplatformen, en computerpoëzie in verschillende sessies in de namiddag.

 

 

Praktisch

Je kan je inschrijven voor de voormiddag (gratis) of de hele dag met keuze voor één namiddagsessie (€30, met lunch en receptie). De voormiddagsessie vindt plaats in Minard, de namiddagsessies (met max. 20 deelnemers/sessie) in De Krook .

 

Registratie: schrijf je hier in 

 

Contact: Geert.Vandermeersche@UGent.be

 

 

Programma

 

Voormiddag (Minard)

Engels gesproken, gratis mits inschrijving

 

09:30 / Registratie

 

10:00 / Welkomstwoord door Samira Saleh

 

10:15 / De toekomst is meervoudig!

Geert Vandermeersche en Kris Rutten (Cultuur & Educatie, UGent)

 

Wat betekenen kunst en cultuur voor ons in tijden van digitalisering, hoe zullen bibliotheken en musea er in de toekomst uitzien, wat zijn de gevolgen voor kunstenaars en publiek, hoe kunnen kunst en wetenschap elkaar inspireren?

 

11:00 / Keynote: Hoe kan computerpoëzie de toekomst maken?

Nick Montfort (MIT)

Nick Montfort (MIT) stelt dat poëzie al sinds de opkomst van de computer onze toekomst mee vormgeeft. Hij toont aan dat de uitvindingen van ingenieurs, kunstenaars en onderzoekers vaak cultuurfilosofisch geïnspireerd zijn. Met veel voorbeelden illustreert hij dat poëzie misschien niet “nuttig” is, maar dat poëtisch omgaan met nieuwe media ons cultuurbegrip wel uitbreidt. Zo maakt kunst de toekomst.

 

De geschiedenis van digitale media leert ons dat de toekomsten die Vannevar Bush, Doug Engelbart, Alan Kay en Ted Nelson schetsten ondertussen onze dagelijkse realiteit zijn geworden. De pc, het wereldwijde web, multimedia, en online collaboratie kwamen niet zomaar tot stand. Ze werden met een bedoeling verbeeld en ontwikkeld. Ze zijn vanzelfsprekend belangrijk voor toekomst-maken, en zullen dat ook blijven. Montfort gelooft ook dat computermedia die bouwen op poëtische vormen, tradities en doelen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van onze toekomst. Computerpoëzie kan dit doen, niet door “nuttig” te zijn en niet enkel door te spreken over specifieke toekomstgerichte thema’s, maar door op unieke wijze te verkennen hoe mensen computers kunnen gebruiken om hun lees- en schijfvaardigheden uit te breiden, en door hun cultureel begrip uit te breiden. Montfort zal pleiten voor de relevantie van computerpoëzie voor het maken van de toekomst.

In zijn laatste boek The Future bekijkt Montfort op welke manier schrijvers, artiesten, uitvinders en designers de toekomst gemaakt hebben.

 

12:00 / Spoken word performance door Samira Saleh  

Sinds ze op het fenomeen van “spoken word” stuitte, is Samira Saleh gepassioneerd door het vertellen van verhalen. Zo wil ze mensen samen brengen. Ze gebruikt spoken word als uitlaatklep: het is een instrument voor zelfempowerment. In 2016 werd zij Slambassadrice voor België en won ze de BILL-award in categorie Spreken. Ook vind je haar achter de schermen terug als medeorganisator van Mama’s Open Mic te Antwerpen.

 

 

 

Namiddag (De Krook)

 

12:30 – 14:00 / Broodjeslunch met vegetarische opties (Krookcafé)

 

14:00 – 16:30 / Namiddagsessies (diverse lokalen in De Krook)

Nederlands gesproken, behalve sessie #4

In deze sessies gaan we actief aan de slag met enkele grote thema’s waar cultuurbemiddeling en -sector voor staan.

 

Sessie #1: De toekomst is meertalig & meervoudig (Cultuur & Educatie, UGent & Minderhedenforum)

Bibliotheken spelen een unieke rol als bemiddelaar tussen tradities en vernieuwingen, tussen boeken en nieuwere media, en tussen verschillende generaties en culturen. We onderzoeken de rol van de bibliotheek in een toekomst waarin het krioelt van alternatieve stemmen. Hoe vinden we een gelijkwaardige aanpak voor al deze verschillende publieken? Welke rol speelt taal in die bemiddeling? De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie i.s.m. Mathieu Charles (Minderhedenforum/performance kunstenaar) geven aanzetten voor discussie en voorbeelden ter inspiratie.

 

Sessie #2: De toekomst is collectief (Iedereen Leest & Cultuurconnect)

Met de opkomst van sociale media wordt ons meer en meer gevraagd om te delen en groepen te vormen. Wat met de solitaire lezer? Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de vraag welke rol het boek, lezen en de lezer kan spelen in deze toekomst. Welke mogelijkheden zijn er om lezers samen te brengen. Waarvan dromen lezers zelf? Cultuurconnect & Iedereen leest verkennen en gaan op zoek naar manieren om lokale leescommunities te versterken.

 

Sessie #3: Lezen als inspiratiebron voor een maakbare toekomst (Ministry of Makers)

Van problemen in onze wijk, over issues op de werkvloer tot grote maatschappelijke uitdagingen: lezen geeft ons inspiratie om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Maar hoe vormen we die losse inzichten uit boeken om tot tools waarmee we samen de toekomst kunnen maken en verbeteren? De wereld van de maker/innovator en die van de lezer lijken soms ver van elkaar te staan. Welke brug kunnen we slaan tussen zij die op zoek gaan naar kleine én grote, sociale en technologische innovaties en zij die met hun neus in de boeken zitten? Hoe kunnen we ze met elkaar laten communiceren zodat de verhalen een motor vormen voor design en innovatie? Welke lessen halen we uit boeken of lezen om de toekomst vorm te geven? Kan lezen of fictie ter inspiratie dienen voor een creatiever ontwerpproces? Tijdens deze brainstormsessie gebruikt Ministry of Makers “Design Thinking” om te zoeken naar tools voor de toekomst.

 

Sessie #4: Een toekomst voor experimentele literatuur (Algolit, Constant vzw/asbl, Engels gesproken)

Algoritmes geven de wereld mee vorm via beursadviezen, sentimentele marktanalyses, vertaalmachines… Ze zijn zo aanwezig en tegelijk zo onzichtbaar, dat we zin krijgen om ‘hun stem’ te laten horen. Als we hen van achter de interface halen en in een artistieke praktijk binnenbrengen, kunnen we verhalen genereren die hun vertelstandpunt tonen. Deze meer surreële Algoliteraire Vertellers maken de brug tussen de praktijk van datawetenschappers, gedeeld in papers en handleidingen; en de journalistiek die aan de oppervlakte blijft. Algolit is een werkgroep van Constant rond vrije tekst en code. Leden komen samen tijdens maandelijkse publieke ontmoetingen, volgens het principe van Oulipo. Daarnaast creëren ze installaties en performances, en organiseren workshops en lezingen.

 

Sessie #5: VOLZET De toekomst is leesplezier (onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren, UGent)

De toekomst van onze leescultuur zit vandaag op de schoolbanken. Helaas zien we een dalende trend in het leesplezier naarmate jongeren ouder worden en dit is verontrustend. Waarom zijn we gemotiveerd om te lezen? En vooral, waarom en hoe leren we het onze kinderen? Wat zijn de pijnpunten binnen het leesonderwijs vandaag.

 

16:30 / Afsluitende speech door schepen voor Cultuur, Toerisme en Evenementen Annelies Storms, receptie en netwerkmoment (Krookcafé)

 

 

De #daaromleesik studiedag wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (UGent) en Bibliotheek De Krook, in samenwerking met het Ministerie van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel en Stad Gent.