23.11.2018 // Het woord bij de daad

Dirk De Wachter

Alicja Gescinska

Peter Verhelst

Assita Kanko

Heleen Debruyne

Khalid Benhaddou

Eva De Groote

24.11.2018 // Ander licht op de zaak

Paul Verhaeghe

Eva Brems

Johan Braeckman

Sofie Van Bauwel

Hetty Helsmoortel

Piet Hoebeke

Lies Steppe

24.11.2018 // Raak!

Christophe Vekeman

24.11.2018 // M’as-tu lu

Dimitri Verhulst

Dominique Van Malder

Tom Vandenberghe