Vinden we troost in schoonheid?
Welk boek troost lezers het meest?
Waar vinden schrijvers en andere kunstenaars schoonheid en troost?
Welk boek hee_ hen aangezet om zelf de wereld te verrijken?
Doet literatuur wetenschappers anders naar hun onderzoek kijken?

Deze vragen vormen de rode draad van de 3de editie van het festival #daaromleesik. ‘Schoonheid en troost’ zoekt het raakvlak tussen lezen,
leven en werk en probeert de vinger te leggen op momenten van schoonheid, verdriet en troost.